• Zwroty i reklamacje

Adres do zwrotu:
GOCAM
Daszyńskiego 144
44-100 Gliwice
 
Jak dokonać zwrotu?
 
 
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczony towar ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami 

"Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami."

 

Dodatkowe informacje

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny (nie dotyczy zakupów na firmę!). Dokonując zwrotu należy dołączyć dowód zakupu. Towar powinien być kompletny, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: allegro@gocam.pl. Kupującemu zostanie następnie przesłany formularz odstąpienia od umowy do wypełnienia. Przed dokonaiem zwrotu prosimy o kontakt. 

 

*W przypadku zwrotu produktu, który nosi ślady użytkowania:  Zgodnie z art. 34 ust. 4 „konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. Zgodnie z ninjeszym sprzedający ma prawo obciążyć kupującego kosztami powstałymi w skutek utraty początkowej wartości produktu, w kwocie oszacowanej przez sprzedajacego.

 

*Dotyczy produktów marki DJI:

Informujemy, że aktywacja produktów marki DJI takich jak Drony, Gimbale, Kamery i wszystie inne produkty wymagające aktywacji, wiąże się z równoczesnym spadkiem ich wartości. Sprzedający w przypadku zwrotu aktywowanego produktu ma prawo obciążyć kupującego kosztami powstałymi w skutek utraty początkowej wartości produktu, w kwocie oszacowanej przez sprzedajacego.

 

*Dotyczy słuchawek dokanłowych/dousznych:

Informujemy, że ze względów higienicznych (art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta) nie przyjmujemy zwrotów słuchawek dokanałowych/dousznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub które noszą ślady użytkowania.